<<< Zpět

 

A na závěr trocha poezie

Ing. Miroslav Němeček, 1995

 

Rybiččin domeček

Stojí v lese domeček,
v tom domečku stoleček.

Na stolečku mistička
v té mističce vodička.

Ve vodičce rybička,
a v rybičce bombička.

Kdepak je ta rybička?
Roztrhla ji bombička.

Kdepak je ten domeček?
Zůstal tu jen hrobeček.

V tom hrobečku rakvička,
v té rakvičce kostřička.

V té kostřičce červíček,
a s ním jeho bratříček.

Chroupali si co tu zbylo,
vesele se jim tam žilo.

A když všechno spořádali,
trhavinku s sebou vzali.

Šli zas krmit rybičky,
aby byly rakvičky.

<<< Zpět