<<< Zpět

Nová verze Windows

Tisková zpráva (výňatek)

Velké změny nás v nové verzi Windows čekají i v oblasti pojmů. Je známo, že uživatelé se obávají věcí, kterým nerozumí. Proto v české lokalizaci Windows se setkáme s řadou nových pojmů, které nahradí dřívější málo srozumitelná označení. Již samotný název firmy Microsoft bude pro český trh nahrazen jasnějším slovem "Mrňoměkouš". Podobně budou lokalizována i jména lidí a tak se namísto jména Bill Gates budeme setkávat se jménem "Zoban z Branek". Název operačního systému Windows je u nové verze nahrazen názvem "Okýnka". Označování dalších verzí Okýnek bude probíhat podle řady "Nová Okýnka", "Novější Okýnka", "Ještě Novější Okýnka", "Ještě Ještě Novější Okýnka" atd. Při instalaci se již nesetkáme s nevhodným nečeským slovem Instalovat, ale nahradí ho výstižnější české slovo "Vprdnout". Podobně slovo Odinstalovat je nahrazeno výstižnějším "Vyprdnout". Vprdlávací program, který budete hledat na CD, se již nebude jmenovat nehezky Setup, ale nalezneme zde příjemný český název "Prdlík". Změna je i v pojmu "Aplikace", který je nahrazen zřejmějším názvem "Dělátko". Porovnejte si hlášení instalátoru "Chcete nainstalovat aplikaci Office?" s novým hlášením prdlíka "Chcete vprdnout dělátko Úřadík?", je zřejmé, že přínos k polidštění komunikace mezi uživatelem a počítačem je skutečně ohromný. V okně hlášení se setkáme s přívětivým označením tlačítek "NJ" (=No Jo, náhrada dřívějšího OK), "Jo", "Ne" a "Prď na to". Namísto málo jasného slova Dokument se nadále budeme setkávat již jen s označením "Lejstro". Navíc bude název odstupňován podle velikosti lejster, takže budeme používat označení "Lejstříčko", "Lejstřínečko", "Velelejstro", "Véééélelejstro" atd. Lejstra již nebudeme ukládat do složek, ale na hromádky. Například pro uložení lejstra v dělátku Slůvko (=dřívější označení Word) se setkáme s přívětivým dotazem "Chcete švihnout lejstro na hromádku Mé Bobky?" Namísto málo jasných slov Otevřít a Zavřít budeme pro lejstra používat pojmy "Skouknout" a "Odkouknout". V oblasti technických pojmů se již nesetkáme s nejasným slovem "Bajt", ale nahradí ho mnohem zřejmější slovo "Prcek". Například u disku použijeme technický výraz, že jeho kapacita je 80 GP, tedy 80 gigaprcků. Menší jednotkou je "ďobek", nahrazující dřívější označení "bit". Jeden prcek má 8 ďobků. Pro nový systém tedy použijeme technický parametr, že je 64-ďobkový. U disků se již nesetkáme se zkratkou FAT (File Allocation Table), ale je nahrazen příjemnějším slovem ŤUK (Tabulka Umístění Kousků, pro snadnější zapamatování je použito blízké české slovo). Defragmentaci disku budeme nadále provádět dělátkem "Odkouskovač". Mrňoměkouš věří, že uvedené změny přispějí k mnohem větší popularizaci Okýnek a že se tak prosadí výpočetní technika i do dříve špatně přístupných domácností, jako jsou zemljanky, salaše či iglů.

Ing. Miroslav Němeček

<<< Zpět